ครั้งแรกกับ Firefox OS Simulator 1.0 - Part 1

วันนี้ได้ลองเล่น Firefox OS ซึ่งเป็น Firefox OS Simulator 1.0 การติดตั้งนั้นเป็น Add ons ของ Firefox ชื่อ Firefox OS Simulator 1.0 จากนั้นกดปุ่ม Add to Firefox


รูปที่ 1 แสดงหน้า Firefox OS Simulator 1.0

How to send email on Mac OS X 10.8

Today I configure Ruby on Rails to send email (don't use SMTP) but I get error message below

send-mail: fatal: chdir /Library/Server/Mail/Data/spool: No such file or directory

To fix it, open terminal

sudo mkdir -p /Library/Server/Mail/Data/spool
sudo /usr/sbin/postfix set-permissions
sudo /usr/sbin/postfix start

Cheers!!! :D

การติดตั้ง Apache, PHP, MySQL และ phpMyAdmin บน Ubuntu Server 12.04 LTS

การติดตั้ง Apache

1. Apache ในที่นี้ คือ Apache 2 โดยใช้คำสั่งดังนี้

sudo apt-get install apache2

เมื่อเห็น Do you want to continue [Y/n]? ให้ตอบ Y จากนั้น Apache จะถูกติดตั้งโดยใช้เวลาไม่นาน


รูปที่ 1

การเทียบเวลามาตรฐานบน Ubuntu

บน Ubuntu จะมี ntpdate สำหรับการเทียบเวลาให้แล้ว เหลือเพียงเลือก server สำหรับการเทียบเวลาเท่านั้น โดยวิธีต่อไปนี้จะเทียบเวลาทุกวัน ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจในความถูกต้องได้

1. สร้างและเปิดไฟล์ดังนี้

$ sudo  touch /etc/cron.daily/ntpdate
$ sudo chmod +x /etc/cron.daily/ntpdate
$ sudo vi /etc/cron.daily/ntpdate

การติดตั้ง Apache + Passenger บน CentOS

1. ติดตั้ง library ที่จำเป็น curl-devel httpd-devel apr-devel และ apr-util-devel

$ su
$ yum install curl-devel
$ yum install httpd-devel
$ yum install apr-devel
$ yum install apr-util-devel

เป้าหมายของปี 2555

ทำใบขับขี่ อยากได้ก่อนกลางปีนี้
อ่านหนังสือ มีหนังสือกองในห้องเพียบ ต้องจัดการอ่านมันแล้วละ
ลดความใจร้อนและปากหมาลง ปีที่ผ่านมาพบว่าหมาในปากหมาเกินไป ควรจะลดลงบ้าง
ทำบุญ ตั้งใจจะบริจาคหนังสือให้โรงเรียนกันดารเป็นหลัก หวังว่าจะทำได้สัก 10 โรงเรียน (ขึ้นอยู่กับเงินเดือนเป็นหลัก)
หารายได้เพิ่มขึ้น หลังจากปลดหนี้ได้แล้ว ถึงเวลาจะสร้างฐานะด้วยตัวเองแล้ว

วิจารณ์ตนเองในปี 2554

วันนี้อยากเขีน blog ปิดท้ายของปีนี้ จึงคิดว่าเขียนวิจารณ์ตัวเองดีกว่า จะได้คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาว่าทำอะไรสำเร็จ หรือผิดพลาดอะไรบ้าง

ปลดหนี้จาก กยศ. ทั้งหมด 149,000 บาท หลังจากเข้ามาทำงานในกรุงเทพในเวลาปีกว่า ๆ สาเหตุที่ทำสำเร็จคงมาจากกินอยู่อย่างประหยัด ซื้อของเท่าที่จำเป็นเท่านั้น