Blognone

Syndicate content
Blognone is Thai, Slashdot-liked, tech news site.
Updated: 1 hour 15 min ago

บริษัทที่ปรึกษา NERA ชี้ไทยกำลังมีปัญหาคลื่นไม่พอใช้, ตั้งราคาประมูลรอบใหม่สูงเกินไป

Sun, 12/17/2017 - 00:10

การประมูลคลื่น 1800MHz ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า 2561 มีประเด็นถกเถียงมากมาย

บริษัทที่ปรึกษาด้านโทรคมนาคมและการประมูลคลื่นความถี่ NERA Economic Consulting (เคยเป็นที่ปรึกษาของ กสทช. ในการประมูลคลื่นย่าน 2100MHz ในปี 2552) ก็ออกรายงาน whitepaper พูดถึงความเสี่ยงของการประมูลครั้งนี้ (Spectrum Auction Risks Leaving Thailand
Stranded in a Mobile Data Slow Lane)

Hans-Martin Ihle ที่ปรึกษาอาวุโสของ NERA มาให้ความเห็นต่อการประมูลครั้งนี้ที่ประเทศไทย ให้ความเห็นสำคัญ 2 ประการคือ เมืองไทยกำลังประสบปัญหาคลื่นไม่พอใช้จนทำให้เน็ตช้า และราคาตั้งต้นของการประมูลรอบใหม่นั้น "แพงเกินไป" และอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

หมายเหตุ: ตัวแทนจาก NERA แถลงข้อมูลจากงานวิจัยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมี dtac ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญต่อการประมูล เป็นผู้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง

ปัญหาคลื่นของเมืองไทย เริ่มไม่เพียงพอกับการใช้งาน 4G/5G

NERA บอกว่าปัญหาสำคัญของประเทศไทยในภาพกว้างคือ คลื่นความถี่โทรคมนาคมเริ่มไม่เพียงพอต่อการใช้งาน mobile data ในยุค 4G ปัจจุบันหรือ 5G ในอนาคต เหตุเพราะคลื่นความถี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นคลื่นที่ใช้งานมาตั้งแต่ยุค 2G และถูกนำมาจัดสรรใหม่ผ่านการประมูล (แต่ยังเป็นคลื่นย่านเดิม)

ที่ผ่านมาหลายปี กสทช. กลับไม่สามารถนำคลื่นย่านอื่นๆ เช่น 2300MHz หรือ 2600MHz มาใช้งานด้านโทรคมนาคมได้เลย และถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไป ก็จะทำให้คลื่นความถี่ในไทยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 5G ในอนาคต

หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ประเทศไทยยังไม่มีมีคลื่นใหม่สำหรับ 4G เลย (ถ้านับคลื่น 2300MHz ที่ "ว่าจะ" ประมูล ก็จะมีคลื่นใหม่ปริมาณ 60MHz) สถานการณ์นี้ทำให้ไทยด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมาเลเซียที่มีคลื่นใหม่ถึง 280MHz หรือแม้แต่พม่าเองที่มีคลื่นใหม่แล้ว 20MHz ล้ำหน้าไทยไปอีก

ปัญหาคลื่นไม่พอใช้งาน ไม่ใช่เป็นเรื่องของอนาคต เพราะในปัจจุบันก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเน็ต 4G ในบ้านเราแล้ว

NERA ศึกษาเปรียบเทียบบริการ 4G ในประเทศต่างๆ ที่ตัวเองมีข้อมูล โดยใช้สถิติจาก OpenSignal: The State of LTE พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ให้บริการ 4G (coverage) ค่อนข้างดี คือครอบคลุม 77% ของผู้ใช้บริการโครงข่าย

แต่พอเป็นเรื่องความเร็ว 4G ประเทศไทยกลับอยู่อันดับเกือบท้ายๆ คือมีความเร็วเฉลี่ยที่ 9.40 Mbps เท่านั้น (แชมป์โลกคือสิงคโปร์ 46.64 Mbps ข้อมูลทั้งหมดดูได้ตามลิงก์ข้างต้น) ข้อมูลนี้ยังสอดคล้องกับ สถิติจาก Ookla ที่เพิ่งออกมา

NERA มองว่าถ้า กสทช. ยังไม่สามารถปลดล็อคนำคลื่นย่านใหม่ๆ มาใช้งานได้ ปัญหาอินเทอร์เน็ตมือถือไทยก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น เพราะคลื่นมีเท่าเดิม สวนทางกับความต้องการใช้งานที่มีมากขึ้น แม้ขยายสถานีฐานเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด ยังไงก็ต้องใช้คลื่นเพิ่มขึ้นอยู่ดี

การประมูลรอบใหม่ ราคาตั้งต้นแพงเกินไป

ประเด็นถัดมาคือ NERA วิจารณ์แนวทางการประมูลคลื่นรอบใหม่ (1800MHz และ 900MHz) ของ กสทช. ที่ยึดแนวทางใช้ราคาของการประมูลครั้งก่อนเป็นตัวตั้ง ว่าจะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในระยะยาว

คลื่นชุด 900MHz: ราคาไทยเป็นสถิติโลก

คลื่น 900MHz ก้อนนี้เป็น 2x5MHz โดยยึดเอาราคาการประมูลเมื่อปี 2558 คราวที่ JAS ชนะ AIS มาเป็นตัวตั้ง ราคาเฉลี่ยต่อ 2x5MHz เดิมอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นกว่าล้านบาท ส่วนราคาตั้งต้น (reserve price) ของการประมูลรอบใหม่อยู่ที่ 37,988 ล้านบาท

ถ้าเทียบราคาคลื่น 850/900MHz ของการประมูลในประเทศต่างๆ จำนวน 39 ประเทศ ที่ NERA รวบรวมมาในช่วงปี 2007-2017 จะพบว่าราคาของประเทศไทย แพงกว่าราคาที่อยู่ตรงกลาง (median price) ของผู้ชนะการประมูลในประเทศต่างๆ ถึง 6 เท่าตัว (ราคา median ของประเทศต่างๆ อยู่ที่ราว 5,000 ล้านบาทต่อ 2x5MHz)

คลื่นชุด 1800MHz: ราคาไทยอยู่ในกลุ่มแพงกระโดด

ส่วนคลื่นย่าน 1800MHz ที่แบ่งสล็อตเป็น 2x15MHz จำนวน 3 สล็อต ถือเป็นจุดหลักของการประมูลครั้งนี้ ราคาสุดท้ายของการประมูลในปี 2558 (ที่ True และ AIS ชนะ) จบที่ประมาณ 35,000 ล้านบาท (นับต่อ 2x15MHz) และราคาตั้งต้นของการประมูลรอบใหม่คือ 37,457 ล้านบาท

ราคานี้ไม่ใช่สถิติโลกเหมือนกับคลื่น 900MHz (แชมป์คือแอลจีเรีย ที่ราคาสูงถึง 7 หมื่นล้านบาท!!!) แต่จากแผนภาพก็จะเห็นว่าอยู่ในกลุ่มราคาแพงกระโดด (mild outliers) โดยราคาที่อยู่ตรงกลาง (median price) ของตลาดโลก 57 ประเทศ อยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท

ข้อเสนอของ NERA คือลดราคาตั้งต้นคลื่น เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค

ข้อเสนอของ NERA ในเรื่องราคาตั้งต้นการประมูลคลื่นแพงเกินไป คือ กสทช. ควรปรับลดราคาตั้งต้นของคลื่นลงมา ตามโมเดลการคำนวณของ NERA ระบุว่ารายได้จากการประมูลย่อมลดลง (กราฟแท่งสีแดง) แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้บริโภค (กราฟแท่งสีเขียว) จะเพิ่มขึ้น

หาก กสทช. ลดราคาคลื่นลงมา 80% จากเดิม ให้เท่ากับราคา median price ของประเทศอื่นๆ NERA ประเมินว่าผลประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวจะมีถึง 3 เท่าของรายได้ที่สูญเสียไป หากลดราคาในสัดส่วนที่น้อยลง เช่น ลด 50% หรือ 25% ผลประโยชน์ต่อประเทศก็จะมีสัดส่วนลดลง แต่ก็ยังได้มากกว่าเสีย

ข้อเสนอทั้งหมดของ NERA มีด้วยกัน 4 ข้อ ดังนี้

  1. ยกเลิกกฎ N-1 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผู้เข้าประมูลน้อย และคลื่นบางสล็อตขายไม่ออก ไม่ถูกใช้งานโดยเปล่าประโยชน์ กสทช. ควรให้ความสำคัญกับการขายคลื่นออกมากกว่า
  2. ปรับราคาตั้งต้นให้สมเหตุสมผล ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แล้วให้ตลาดเป็นผู้ตัดสินราคาที่เหมาะสมจากการประมูลเอง
  3. เปลี่ยนวิธีการประมูลสล็อตใหญ่ครั้งละ 2x15MHz เป็นสล็อตขนาดเล็กๆ 2x5MHz หรือ 1x5MHz แทน แล้วอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้หลายบล็อคติดต่อกัน
  4. ในระยะยาว กสทช. ควรประกาศแผนล่วงหน้าว่าจะประมูลคลื่นชุดใหม่ๆ สำหรับ 4G/5G ล่วงหน้าเมื่อไร เพื่อไล่ตามประเทศอื่นๆ ให้ทันในเรื่องนี้

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดในการประเมินของ NERA สามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ด้านล่าง หรือบน Scribd

Topics: TelecomAuctionDTAC

Final Cut Pro X ออกเวอร์ชัน 10.4 รองรับการตัดวิดีโอ VR 360 องศา, ตัดวิดีโอ 8K ได้แล้ว

Sat, 12/16/2017 - 23:13

แอปเปิลอัพเดตโปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ Final Cut Pro X เป็นเวอร์ชันใหม่ 10.4 ต้อนรับ iMac Pro คอมพิวเตอร์ระดับเวิร์คสเตชัน ที่กลุ่มลูกค้ามักเป็นสายตัดต่อภาพยนตร์

ของใหม่ที่สำคัญคือการตัดต่อวิดีโอ VR 360 องศา แถมยังสามารถใช้กับแว่น HTC Vive เพื่อดูวิดีโอที่กำลังตัดต่อได้แบบเรียลไทม์ (ใส่แว่นเพื่อตัดต่อได้เลย) ส่วนฟีเจอร์อื่นคือการจัดการสี color grading มีวงแหวนสีสำหรับปรับสีและความสว่างได้ง่าย, รองรับการตัดต่อวิดีโอแบบ HDR ในฟอร์แมตต่างๆ มากขึ้น

ส่วนการใช้งาน Final Cut Pro X กับ iMac Pro ที่มีสมรรถนะแรงพอ จะทำให้เครื่องแมคสามารถตัดต่อวิดีโอระดับ 8K ได้เป็นครั้งแรกด้วย

Final Cut Pro X เวอร์ชัน 10.4 เป็นอัพเดตฟรีให้กับผู้ใช้เดิม สำหรับผู้ใช้ใหม่สามารถซื้อในราคา 299.99 ดอลลาร์

ที่มา - Apple

Topics: Final Cut ProAppleVideo EditingVirtual Reality

Inbox เพิ่มฟีเจอร์ปุ่มเลิกรับอีเมล แสดงเมื่อผู้ใช้ได้รับอีเมลโฆษณามาและไม่เปิดอ่าน

Sat, 12/16/2017 - 22:38

Inbox แอพอีเมลโดย Google ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่คือฟีเจอร์ “เลิกรับอีเมล” จำพวกจดหมายข่าวหรือข้อเสนอโฆษณาต่าง ๆ ที่มักจะมารบกวนในกล่องอีเมลเป็นประจำแม้จะไม่เคยสมัครใช้บริการก็ตาม ทำให้ผู้ใช้ต้องมาคอยนั่งลบทิ้งอยู่เสมอ ๆ

Google จะคอยตรวจสอบอีเมลที่ผู้ใช้ได้รับมาแล้วก็ลบทิ้งตลอดไม่เคยเปิดอ่านเลยในเดือนที่แล้ว และจะแจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านการ์ดว่าต้องการจะเลิกรับอีเมลจากผู้ส่งคนนี้หรือไม่ ปรากฏที่ตำแหน่งเหนือสุดของแอพ Inbox โดยแจ้งว่าผู้ใช้ไม่เคยเปิดอีเมลจากผู้ส่งรายนี้เลย ถ้าต้องการเลิกรับอีเมลจากผู้ส่งรายนี้ก็ให้กด Unsubscribe จากเมนูในการ์ดได้ทันที

Android Police รายงานว่า ฟีเจอร์นี้เริ่มปล่อยให้ผู้ใช้ Inbox บน Android และบนเว็บเริ่มใช้งานแล้ว และดูเหมือนว่า Google จะจำกัดเฉพาะอีเมลที่ถูกกำหนดว่าเป็นการโฆษณาเท่านั้นที่จะใช้ฟีเจอร์นี้

ที่มา - The Verge, Android Police

Topics: InboxSpam

ทดลองเล่น AR Sticker ผลงานด้าน AR ที่จับต้องได้จาก Google

Sat, 12/16/2017 - 21:21

ต้องบอกว่าเทคโนโลยี Augmented reality หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า AR ตอนนี้กำลังเริ่มเป็นกระแสขึ้นมาเรื่อยๆ ก็ว่าได้ ก่อนหน้านี้เราคงเห็นแอพชื่อดังอย่าง Snapchat ที่นำเจ้า Dancing Hot Dog มาให้ผู้ใช้เล่นจนติดกระแส หรือจะเป็น Pokemon Go ก็ได้นำเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้งานได้อย่างลงตัวบริษัทรายใหญ่อย่าง Apple และ Google ก็เล็งเห็นว่า AR ควรเป็นส่วนหนึ่งของมือถือสักที จึงได้พัฒนาส่วน core ของ AR ลงมือถือกันเรียบร้อย ฝั่ง Apple มีสิ่งที่เรียกว่า ARKit ส่วน Google ก็มี ARCore นักพัฒนาก็ไม่ต้องเสียแรงทำ core ของ AR เองอีกต่อไป

เมื่อหลายวันก่อน Google ก็อัพเดตแอพหนึ่งชื่อว่า AR Sticker ลงมาในแอพ Camera ให้ผู้ใช้มือถือ Google Pixel และ Pixel 2 ที่มี Android 8.1 ติดเครื่องอยู่ หากเปิดแอพ Camera ขึ้นมาก็จะพบว่ามีเมนูการถ่ายรูปแบบใหม่เข้ามา

เมื่อใช้งานครั้งแรก แอพจะให้ calibrate กล้องก่อนหนึ่งครั้ง เมื่อจัดการเรียบร้อยก็ใช้งานได้ทันที ด้านบนจะมีลิสของตัวการ์ตูน AR ให้เราเล่นมากมาย วิธีเล่นก็ลากตัวการ์ตูนลงมาบนพื้น ลากวางในจุดที่ต้องการ โดยบนจอจะปรากฎว่าแอพเจอพื้นผิวอยู่ตรงไหน เมื่อปล่อยนิ้วตัวการ์ตูนจะถูกวางลงบนพื้นผิวและเริ่มปฏิสัมพันธ์กับกล้องทันที และหากเราแตะที่ตัวการ์ตูนก็จะมีการตอบสนองเช่นกัน

และเมื่อเราลากวางตัวการ์ตูนมากกว่าหนึ่งตัว พวกมันก็จะมีการตอบสนองกันเองอีกด้วย

การนำไปใช้งาน ผู้ใช้ก็สามารถบันทึกเป็นวิดีโอหรือถ่ายเป็นภาพนิ่งได้ตามใจชอบ

ตัวการ์ตูนที่ AR Sticker มีให้เล่นตอนนี้จะมี Star Wars, Foodmoji, Text, Block และ Stranger Things คาดว่าในอนาคตก็คงมีให้มาใช้งานอีกมากมาย

จากการใช้งาน AR Sticker มาได้ 2 วันก็พบว่าเราสามารถสนุกกับการเล่น AR ได้ง่ายมากกว่าเดิม ปกติผู้เขียนเองต้องเปิดแอพอื่นๆ มาใช้งานแล้วก็ต้องบันทึกไฟล์ลงเครื่อง ทำให้รู้สึกว่าเสียเวลาพอสมควร แต่เมื่อมีการเพิ่มเป็นอีกฟีเจอร์ในแอพ Camera ก็ทำให้เราเล่น AR ได้แบบทันทีเลย ส่วนเรื่องความสมจริงก็ยังถือว่าทำได้ดี แต่ยังไม่เนียนพอ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่ Google Pixel หรือว่าฝั่งแอพ แต่จากรีวิวของต่างประเทศก็จะบอกว่า Google Pixel 2 ทำงานได้ดีกว่า

อย่างที่แจ้งไปข้างต้นว่า AR Sticker เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้มือถือ Google Pixel และ Google Pixel 2 ที่ติดตั้ง Android 8.1 เท่านั้น อนาคตคาดว่ามือถือยี่ห้ออื่นที่จะติดตั้ง Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไปก็มีโอกาสสูงที่จะพัฒนา AR Sticker ลงแอพกล้องเช่นกัน ส่วนนักพัฒนาที่สนใจจะทำแอพเกี่ยวกับ AR บน Android สามารถศึกษา ARCore ได้แล้ว (ล่าสุดเข้าสู่ Developer Preview 2 แล้ว) ที่สำคัญหากมีมือถือ Samsung Galaxy S8 ก็ใช้ทดสอบได้อีกด้วย ฝั่งนักพัฒนา iOS เองก็มี ARKit ให้ศึกษากันได้เช่นกัน โดยใช้ Xcode 9 และ iOS 11 เป็นหลักในการพัฒนา

Topics: Augmented RealityGoogleCameraSpecial Report

AWS ออก Amazon Linux 2 อัพเกรดเวอร์ชันครั้งใหญ่ ซัพพอร์ตนาน 5 ปี รันบน VM เองได้

Sat, 12/16/2017 - 17:05

Amazon มีลินุกซ์ดิสโทรของตัวเองชื่อ Amazon Linux เป็นอิมเมจสำหรับ EC2 มานานตั้งแต่ปี 2011 โดยมันถูกออกแบบมาสำหรับรันบน AWS เพียงอย่างเดียว จึงมีฟีเจอร์ด้านการเชื่อมต่อกับ API ของ AWS มาให้ตั้งแต่แรก (ตอนแรกพัฒนาจาก RHEL แต่ภายหลังก็มีความแตกต่างกันพอสมควร)

ล่าสุด Amazon ประกาศออก Amazon Linux 2 ถือเป็นการอัพเกรดเวอร์ชันใหญ่ครั้งแรก ปรับเวอร์ชันเคอร์เนลเป็น 4.9 ที่ปรับจูนให้ทำงานบน AWS อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มาพร้อมแพกเกจหลักรุ่นใหม่ๆ (gcc 7.2.1, glibc 2.25, binutils 2.27) รวมถึงซอฟต์แวร์ยอดนิยมอย่าง Python, MariaDB, Node.js ที่ใหม่กว่าของเดิม ดาวน์โหลดเพิ่มได้จาก Amazon Linux Extras repository

Amazon Linux 2 จะกลายมาเป็นระบบปฏิบัติการหลักของ AWS แทน Amazon Linux เวอร์ชันแรก โดยบริษัทจะออกรุ่น LTS สำหรับซัพพอร์ตระยะยาว 5 ปีตามมาในไม่ช้า

จุดต่างสำคัญของ Amazon Linux 2 กับเวอร์ชันแรก นอกเหนือจากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์แล้ว ได้แก่ การเพิ่มเวอร์ชัน LTS สำหรับซัพพอร์ตระยะยาว, มีอิมเมจ VM สำหรับรันแบบ on premise ได้ด้วย (รุ่นแรกไม่มีให้ ต้องรันบน EC2 เท่านั้น) และเปลี่ยนมาใช้ systemd แทนระบบ init แบบดั้งเดิม

ที่มา - Amazon

Topics: AWSAmazonLinuxVirtualizationOperating SystemDistroCloud Computing

ไมโครซอฟท์เผย PUBG บน Xbox One มีผู้เล่นเกิน 1 ล้านคนภายใน 48 ชั่วโมงแรก

Sat, 12/16/2017 - 12:19

หลังไมโครซอฟท์ทุ่มทุนคว้า PlayerUnknown’s Battlegrounds ลงเครื่อง Xbox One แบบ console launch exclusive ล่าสุดไมโครซอฟท์ก็ประกาศความสำเร็จว่ามีผู้เล่น PUBG บน Xbox One เกิน 1 ล้านคนภายใน 48 ชั่วโมงแรกหลังวางขายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม (ถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว เกมยังมีสถานะเป็น Xbox Game Preview)

ไมโครซอฟท์ยังใจป้ำกว่าเดิม โดยประกาศแถม PUBG กับคอนโซลตัวท็อป Xbox One X ที่วางขายระหว่างวันที่ 17-31 ธันวาคม 2017 ด้วย

ที่มา - Xbox Wire

Topics: PlayerUnknown's BattlegroundsGamesMicrosoftXbox One

CAT จะเปิดบริการ LoRaWAN โครงข่ายไร้สายรองรับ IoT, Smart City ต้นปี 2561

Sat, 12/16/2017 - 12:12

CAT แถลงแนวทางธุรกิจปี 2561 ภายใต้กลยุทธ์ปั้นธุรกิจ New S-Curve เน้นบริการดิจิทัลมากขึ้น โดยสานต่อโครงการขยายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศวงเงิน 2,000 ล้านบาท และ โครงการพัฒนาโครงข่ายไร้สาย LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network) รองรับ IoT และ Smart City

LoRaWAN หรือ LPWAN (Low-Power WAN) จะเป็นชื่อที่เราได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆ มันคือการวางโครงข่ายไร้สายความเร็วต่ำ แต่กินพลังงานต่ำ มีพื้นที่ครอบคลุมเป็นวงกว้าง ใช้สำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ต้องสื่อสารตลอดเวลา แต่ส่งข้อมูลไม่เยอะในแต่ละครั้ง การใช้ LoRaWAN จึงเหมาะกว่าเครือข่าย 3G/4G ของโทรศัพท์มือถือในแง่การประหยัดพลังงานของตัวอุปกรณ์

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผยว่า ธุรกิจที่จะเป็นความหวังคือ LoRaWAN ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วที่ภูเก็ต อยู่ในรูปแบบสายรัดข้อมือ GPS Tracking ติดตามความปลอดภัยนักท่องเที่ยว, ระบบ Smart Utility รองรับการทำงานของมิเตอร์อัจฉริยะสำหรับสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ตลอดจนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มิเตอร์วัดระดับน้ำ ระดับความชื้นใต้ดิน

พ.อ.สรรพชัย พูดถึงเป้าหมายของ LoRaWAN ว่า ไตรมาสแรกปี 2561 เราคาดว่าจะให้บริการ LoRaWAN ได้ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศได้เช่น ขอนแก่น เชียงใม่ สงขลา และจะสร้างผู้เล่นใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
สกว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร นักพัฒนาให้หันมาใช้ toolkit ของ LoRaWAN

ด้านความเคลื่อนไหวโครงการขยายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ มีโครงการย่อยคือ ขยายความจุของระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และล่าสุด CAT ได้ร่วมหารือแนวทางร่วมกันกับผู้ให้บริการจากประเทศมาเลเซีย เวียดนามกัมพูชา และจีน ในการก่อสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Topics: CAT TelecomInternet of ThingsSmart CityThailand

ลาแล้ว AIM โปรแกรมแชตยุคแรกของอินเทอร์เน็ต

Sat, 12/16/2017 - 11:22

วันนี้ AOL Instant Messenger หรือ AIM ก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ลงอย่างเป็นทางการ ถือเป็นจุดเปลี่ยนของวงการอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

AIM เป็นบริการที่เปิดมาตั้งแต่กลางปี 1997 จนตอนนี้ก็เปิดบริการมานานกว่า 20 ปีแล้ว ตัวบริษัท AOL เองก็ถูก Verizon ซื้อไปตั้งแต่ปี 2015 และแยกออกมาเป็นบริษัท Oath เมื่อกลางปีที่ผ่านมา

มองย้อนแอปแชตในยุคก่อนเราจะพบว่าฟีเจอร์จำนวนมากที่เราใช้กันทุกวันนี้มีการพัฒนาการมาเป็นเวลานาน แอปแชตในยุคแรกฟีเจอร์ที่แข่งขันกันมีตั้งแต่การรักษารายชื่อเพื่อนเวลาย้ายเครื่อง หรือความสามารถในการส่งข้อความได้แม้อีกฝั่งจะไม่ได้ออนไลน์อยู่

ที่มา - Vox, AOL, AIMeories

Topics: ChatAOL

FCC สหรัฐอเมริกาผ่านมาตรการยกเลิกการควบคุม Net Neutrality, ถูกวิพากษ์อย่างหนัก

Sat, 12/16/2017 - 10:29

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา FCC ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการการสื่อสารและคลื่นความถี่ของสหรัฐอเมริกา ผ่านมาตรการยกเลิกการกำกับ Net Neutrality ด้วยคะแนนผลโหวต 3-2 คะแนน การยกเลิกมาตรการควบคุมนี้จะทำให้เกิดการย้ายหมวดหมู่ของผู้ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต จากที่อยู่ในหมวด 2 กลับไปไว้ในหมวด 1 เช่นเดิม

มาตรการ Net Neutrality ในสหรัฐอเมริกาถูกบังคับใช้อย่างได้ผลจริงเมื่อปี 2015 เมื่อ FCC จัดหมวดหมู่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเคเบิลใหม่ โดยย้ายจากหมวด 1 ซึ่งเป็นหมวดของผู้ให้บริการข้อมูล (information provider) ไปยังหมวด 2 ซึ่งเป็นหมวดของผู้ให้บริการโครงข่ายทั่วไป (common carrier)

เมื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตถูกจัดให้อยู่ในบริการตามหมวดที่ 2 (หรือ common carriers) ซึ่งถูกมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีการจัดสรรและกำกับดูแลมากกว่าสินค้าฟุ่มเฟือย FCC จะมีอำนาจกำกับผู้บริการมากขึ้น เช่นอำนาจในการสืบสวนข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ, ออกข้อบังคับว่าด้วยการให้บริการอย่างมีเหตุผล และรวมถึงการออกข้อบังคับว่าด้วย Net Neutrality ซึ่งมาตรการสามข้อหลักที่ FCC บังคับใช้ คือต้องไม่มีการปิดกั้นเนื้อหา ไม่มีการบีบความเร็ว และไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อแลกกับความเร็วเฉพาะบริการที่มากขึ้น

ทว่า หลังการขึ้นดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดี Donald Trump เมื่อช่วงต้นปี Trump แต่งตั้งให้ Ajit Pai เป็นหัวหน้าบอร์ด (chairman) ของ FCC คนใหม่ และ Pai ผู้ซึ่งเคยทำงานให้กับ Verizon พยายามเป็นอย่างยิ่งในการ "ย้อนถอยหลัง" (reverse) การบังคับใช้มาตรการ Net Neutrality

มีเสียงตอบรับทางลบหลังจากการโหวตยกเลิกมาตรการ Net Neutrality เป็นจำนวนมาก ผลการศึกษาสองแห่งอ้างว่าความเห็นสนับสนุนการยกเลิกมาตรการ Net Neutrality จำนวนมากที่ FCC ได้รับระหว่างกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นนั้นเป็นของปลอม นอกจากนี้รัฐวอชิงตันเตรียมออกกฏหมายภายในรัฐเพื่อบังคับใช้มาตรการกำกับ Net Neutrality ต่อ และ อัยการสูงสุดของนิวยอร์ก เตรียมยื่นฟ้อง FCC แบบหลายรัฐต่อกรณีการโหวตยกเลิกมาตรการควบคุมนี้

ที่มา: The Verge

Topics: FCCNet NeutralityUSA

บริษัทอินเทอร์เน็ตในญี่ปุ่น GMO เพิ่มข้อเสนอให้พนักงานเลือกรับเงินเดือนด้วยบิตคอยน์ได้

Sat, 12/16/2017 - 10:22

บริษัท GMO Internet ผู้ให้บริการธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บหลายอย่าง ทั้งด้านการเงิน, โฆษณาออนไลน์ และโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต จะเพิ่มทางเลือกจ่ายเงินเดือนให้พนักงานด้วยบิตคอยน์ได้สูงสุดถึง 1 แสนเยน เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

Harumi Ishii โฆษกของบริษัทกล่าวว่า พนักงานสามารถเลือกรับเงินเดือนเป็นบิตคอยน์ได้ถ้าต้องการ ซึ่งทางบริษัทต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสกุลเงินเหล่านี้ด้วยการใช้มันจริง ๆ

บริษัท GMO Internet นี้เพิ่งจะเปิดให้บริการเทรดและแลกเปลี่ยนบิตคอยน์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และในเดือนหน้าทางบริษัทจะเข้าร่วมการขุดบิตคอยน์ด้วย

ที่มา - The Guardian

Topics: Bitcoin

จดหมายอดีตพนักงาน Uber ชี้บริษัทเคยแฮกคู่แข่ง, ปลอมตัวเป็นคนขับ, ดักฟังในโรงแรม

Sat, 12/16/2017 - 10:13

คดีระหว่าง Uber และ Waymo ทำให้มีการรื้อค้นเอกสารภายในบริษัทเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยในศาล ล่าสุดพบจดหมายของ Richard Jacobs ที่ระบุว่า Uber ทำผิดกฎหมายหลายอย่าง

จดหมายเขียนโดยทนายของ Jacobs ระบุว่าเขาพยายามรายงานการทำผิดกฎหมายของทีม ThreatOps แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ

ในจดหมายเขาระบุว่าทีม ThreatOps เจาะเข้าไปยังเครือข่ายของคู่แข่งเพื่อขโมยข้อมูลและดักฟังการสื่อสาร, ปลอมตัวเป็นคนขับรถของแพลตฟอร์มอื่นเพื่อหาฟีเจอร์ของแอปฝั่งคนขับ, ขโมยโค้ดของคู่แข่ง บางทีมงานแอบเข้าไปในงานประชุมที่มีผู้บริหารคู่แข่งเพื่อดักฟังการพูดคุยระหว่างผู้บริหาร

นอกจากนี้จดหมายยังระบุว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้งานโดยผู้บริหารของ Uber โดยตรง

Jacobs เป็นพนักงานที่ถูกไล่ออกไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่าน โดยจดหมายนี้ระบุว่าเขาถูกไล่ออกเพราะไม่ทำตามคำสั่งที่ผิดจริยธรรมและผิดกฎหมาย ทางฝั่ง Uber ระบุว่ายังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมดตามจดหมายฉบับนี้ และภายใต้ทีมบริหารใหม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ที่มา - Business Insider

Topics: Uber

แอพ Office Lens สำหรับ iOS และ Android ได้รับอัพเดต, ไม่ต้อง log in ก็บันทึกไฟล์ PDF ได้

Sat, 12/16/2017 - 09:06

ไมโครซอฟท์ออกอัพเดตให้กับ Office Lens บน iOS และ Android แอพถ่ายภาพแล้วแปลงเป็นเอกสาร โดยได้เปิดให้สามารถเลือกบันทึกเอกสารที่อยู่ในฟอร์แมตไฟล์ PDF เข้าตัวอุปกรณ์โดยตรง ไม่ถูกจำกัดว่าจะต้องบันทึกเข้า OneDrive เท่านั้น

ทำให้ผู้ใช้ Office Lens ที่ต้องการเพียงแค่ไฟล์ PDF ไม่จำเป็นต้อง log in บนแอพก่อนการเซฟไฟล์อีกต่อไป และช่วยให้ยังสามารถใช้ Office Lens ได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ดาวน์โหลด Office Lens เวอร์ชันล่าสุดได้แล้วที่ App Store และ Google Play ครับ

ที่มา - ทวิตเตอร์ @OfficeNews, MSPoweruser

ภาพตัวเลือกบันทึกไฟล์ PDF จากทวิตเตอร์ @OfficeNews

New in #OfficeLens on Android and iOS: you can now save your captures as PDFs with no watermark, without signing in or internet access. Update your app now to try! https://t.co/K8jHeABZ1b? pic.twitter.com/oYlNgQVb9p

— Microsoft Office News (@OfficeNews) December 1, 2017

Topics: Microsoft OfficeMobile AppiOSAndroidOCRMicrosoft

Google ประกาศปิดโครงการ Tango มาโฟกัสที่ ARCore บน Android อย่างเดียว

Sat, 12/16/2017 - 08:35

กูเกิลเริ่มพัฒนาโครงการด้าน AR ตั้งแต่ปี 2014 ในชื่อว่า Project Tango ที่ต่อมาย่อเหลือ Tango โดยเป็นการพัฒนา AR บนฮารด์แวร์พิเศษเฉพาะตัว และเมื่อกลางปีที่ผ่านมาก็เปิดตัว ARCore ชุดพัฒนา AR สำหรับสมาร์ทโฟน ที่ต่อยอดจาก Tango ล่าสุดกูเกิลประกาศว่าจะโฟกัสที่ ARCore เป็นหลักแล้ว

โดยกูเกิลบอกว่าโครงการ Tango นี้จะปิดตัวตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2018 เนื่องจากกูเกิลจะไปโฟกัสที่การพัฒนา AR บน Android ด้วย ARCore แทน

สุดท้ายกูเกิลขอบคุณชุมชนนักพัฒนาของ Tango ตลอดสามปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยส่งต่องานไปยัง ARCore นั่นเอง

ที่มา: Engadget

Topics: GoogleAndroidAugmented RealityProject Tango

BlackBerry ประกาศแผนซัพพอร์ตอุปกรณ์ BB10/BBOS, จะหยุดให้บริการ World ในปี 2019

Sat, 12/16/2017 - 08:17

BlackBerry เริ่มกลายเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เต็มตัว หลังจากที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการผลิตฮาร์ดแวร์เองจึงต้องใช้วิธีการให้ไลเซนส์ผู้ผลิตรายอื่น แต่สำหรับชะตากรรมของอุปกรณ์ BB10 และ BBOS ที่ถูกผลิตโดย BlackBerry เองในปี 2015 นั้นก็ยังคงไม่แน่นอน ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากตั้งคำถามถึงแผนการซัพพอร์ตอุปกรณ์เหล่านี้ในอนาคต และวันนี้ BlackBerry ก็ได้ประกาศแผนซัพพอร์ตอย่างเป็นทางการแล้ว

BlackBerry ให้คำมั่นสัญญาว่าทางบริษัทจะยังคงให้การซัพพอร์ตเพิ่มเติมกับอุปกรณ์ BB10 อย่างน้อยสองปี และการเข้าถึงเครือข่าย BlackBerry สำหรับอุปกรณ์ BB10 อย่างน้อยสองปี


ทั้งนี้ BlackBerry เตือนว่าแม้จะมีระยะซัพพอร์ต แต่ทางบริษัทจะหยุดให้บริการเสริมบางอย่างของอุปกรณ์ BlackBerry รุ่นเก่า ซึ่งทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีกต่อไป ได้แก่ BlackBerry World แหล่งดาวน์โหลดแอพจะให้บริการจนถึงสิ้นปี 2019, BlackBerry Travel จะหยุดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 และบริการวิดีโอคอลของ Playbook จะให้บริการจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า

นอกจากนี้ BlackBerry จะร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อทำโครงการเทิร์นเครื่อง ให้ผู้ใช้นำอุปกรณ์เก่ามาแลกซื้ออุปกรณ์ที่ใหม่กว่าอย่าง BlackBerry KeyOne หรือ Motion ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ Android ที่ปลอดภัยที่สุดด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจาก BlackBerry โดยทางบริษัทจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ที่มา - BlackBerry, VentureBeat

ภาพโดย BlackBerry

Topics: BlackBerryBB10

กลุ่มบริษัทรับแลกเงินดิจิตอลเกาหลีใต้ประกาศมาตรการกำกับดูแลตัวเอง ลูกค้าต้องยืนยันตัวตน, สร้างมาตรฐานความปลอดภัย

Sat, 12/16/2017 - 07:52

หลังจากรัฐบาลเกาหลีใต้ออกมาประกาศแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายเงินดิจิตอล ทางฝั่งบริษัทรับแลกเงิน 14 บริษัทขนาดใหญ่ก็ชิงเปิดตัวสมาคมพร้อมกับประกาศแนวทางกำกับดูแลกันเองก่อน

Korea Blockchain Association (KBA) มีสมาชิกเป็นบริษัทรับแลกเงิน 14 บริษัทขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ ประกาศแนวทางการดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้าหลายมาตรการ เช่น จำกัดปริมาณบัญชีหนึ่งบัญชีต่อคนต่อบริษัทรับแลก, ยืนยันตัวตนลูกค้าแบบต่อหน้าเท่านั้น, มีระบบช่วยเหลือลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์, ไปจนถึงการบังคับให้ลูกค้าต้องเก็บเงินดิจิตอล 70% ไว้ใน cold wallet เพื่อป้องกันภัยไซเบอร์อีกชั้น

บริษัทที่จะเป็นสมาชิกของ KBA ได้ต้องมีสินทรัพย์รวมเกิน 2,000 ล้านวอน หรือประมาณ 60 ล้านบาท

KBA เป็นกลุ่มเอกชนที่พยายามกำกับดูแลกันเอง ขณะที่ฝั่งรัฐบาลประกาศว่าจะร่างกฎหมายเพื่อลดความร้อนแรงของการซื้อขายเงินดิจิตอลลง, อีกฝั่งหนึ่งคือกรรมการกำกับดูแลบริการการเงิน (Financial Services Commission - FSC) ของเกาหลีใต้ก็ออกมาระบุว่าจะร่างกฎหมายที่ทำให้เงินดิจิตอลเหล่านี้ผิดกฎหมายไปเลย

ที่มา - Korea Herald

Topics: CryptocurrencyBitcoinSouth Korea

Bing ใช้พลัง AI ช่วยแสดงคำตอบที่มนุษย์เข้าใจง่ายขึ้น, จับมือ Reddit นำข้อมูลมาใช้งาน

Fri, 12/15/2017 - 23:30

ไมโครซอฟท์ขยายฟีเจอร์ให้ Bing โดยนำ AI มาช่วยแสดงคำตอบที่ "มีความหมาย" กับผู้ใช้ทั่วไปมากขึ้น

ตัวอย่างแรกคือการถามข้อมูลที่เป็นตัวเลข (fact & figure) เช่น ขนาดพื้นที่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง เดิมที search engine จะบอกคำตอบเป็นตัวเลขว่ามีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร แต่ของใหม่ใน Bing จะอธิบายคล้ายกับเป็นประโยคบอกเล่าด้วยว่า พื้นที่เท่านี้ใกล้เคียงกับรัฐใดในสหรัฐอเมริกา

อีกตัวอย่างคือถามว่า ถ้ากินไอศกรีมแล้วจะได้แคลเลอรีเข้าร่างกายเท่าไร แทนที่จะระบุเป็นตัวเลขอย่างเดียว Bing ก็จะบอกด้วยว่าต้องวิ่งชดเชยเพื่อเบิร์นนานกี่นาที

ตัวอย่างสุดท้ายคือในประเด็นที่ไม่มีคำตอบตายตัว Bing ก็จะให้มุมมองทั้งสองด้าน เช่น ถ้าถามว่าคลอเรสโตรอลเป็นเรื่องแย่หรือไม่ คำตอบก็จะมีทั้งด้านบวกและลบเป็นตารางให้ดูง่ายๆ

ฟีเจอร์เหล่านี้เปิดให้ใช้งานแล้ว แต่ต้องตั้งค่า Bing เลือกประเทศเป็น United States

ไมโครซอฟท์ประกาศข่าวนี้ในงานแถลงข่าวด้าน AI ของบริษัท (งานเดียวกับที่ประกาศฟีเจอร์ใหม่ของ Excel ที่ใช้ AI) โดยระบุชัดว่า AI เป็นเรื่องสำคัญของบริษัท ในงานนี้ ไมโครซอฟท์ยังประกาศความร่วมมือกับ Reddit เพื่อนำข้อมูลจำนวนมหาศาลใน Reddit มาเป็นคลังข้อมูลของ Bing เพื่อตอบคำถามผู้คนได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา - Microsoft

Topics: BingArtificial IntelligenceMicrosoftSearch EngineReddit

ห่างกันสักพักดีกว่า Facebook ออกฟีเจอร์ Snooze เลิกติดตามเพื่อนชั่วคราว 30 วัน

Fri, 12/15/2017 - 23:23

Facebook ทำฟีเจอร์ใหม่ Snooze ให้ผู้ใช้มีอำนาจควบคุม News Feed ของตัวเองมากขึ้นนอกเหนือจากฟีเจอร์ Hide, Report, Unfollow โดยผู้ใช้สามารถกดเลิกติดตามเพื่อนได้ชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน

วิธีการใช้งานคือกดตรงจุดสามจุดช่วงขวาบนของโพสต์เพื่อนคนนั้น จากนั้นเลือกเมนู Snooze โพสต์ของเพื่อนคนนั้นจะไม่ปรากฏบนหน้า News Feed 30 วัน และระบบจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนด

ที่มา - Facebook Newsroom

Topics: FacebookNews Feed

Denso จับมือ Toyota ทดสอบการประมวลผลข้อมูลจราจรในไทย ด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม

Fri, 12/15/2017 - 22:00

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัท Denso และบริษัท Toyota Tsusho ประกาศจะร่วมกันทดสอบการประมวลผลข้อมูลสภาพการจราจรในไทย โดยใช้ข้อมูลตำแหน่งและการเดินทางของรถแท็กซี่และรถบรรทุกกว่า 130,000 คันทั่วประเทศ ประมวลผลผ่านระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ควอนตัมของบริษัท D-Wave Systems

กระบวนการทดสอบโดยคร่าวๆ คือ บริษัท Denso จะพัฒนาอัลกอริทึมบนคอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และจะส่งผลการวิเคราะห์ไปยังแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม TSquare ของบริษัท Toyota Tsusho Nexty Eletronics (ประเทศไทย) ต่อไป (ข่าวเก่า: สัมภาษณ์บริษัท TTET ผู้สร้างแอพจราจร TSquare จากข้อมูล GPS จริงกว่า 6 หมื่นตัวทั่วไทย)

ทั้งสองบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่า การทดสอบครั้งนี้จะเป็นการช่วยพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาการจราจร อาทิ ปัญหารถติด หรือการค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับรถฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมจะสามารถประมวลผลข้อมูลได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บริษัท Denso จะแถลงเกี่ยวกับโครงการนี้อีกครั้งในงาน CES 2018 ที่นครลาสเวกัส, ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเดือนมกราคมปี 2018 หรือก็คือเดือนหน้านี้เอง

ที่มา - เว็บไซต์บริษัท Denso และ Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand)

ที่มาภาพ - Igor Ovsyannaykov บน Unsplash

Topics: ToyotaDensoQuantum ComputerTraffic

Facebook ปรับอัลกอริทึมแสดงวิดีโอ, เตรียมทดสอบโฆษณาตอนต้นคลิปในปี 2018

Fri, 12/15/2017 - 19:45

จากข่าว Facebook เตรียมหยุดจ่ายเงินจ้างเว็บดัง-เพจดังทำวิดีโอ เปลี่ยนโมเดลเป็นโฆษณาแทน ล่าสุด Facebook ออกมาแถลงข้อมูลอย่างเป็นทางการ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวิดีโอ 3 อย่างดังนี้

  • ปรับอัลกอริทึม News Feed (อีกแล้ว) โดยจะแสดงวิดีโอเพิ่มขึ้นอีก แต่จะคัดวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูง รวมถึงวิดีโอที่ทำเป็นซีรีส์ให้มากขึ้น บริษัทยังระบุว่าจะกระตุ้นให้คนเปิดแท็บ Watch เพื่อค้นหาวิดีโอใหม่ๆ มากขึ้นด้วย
  • โฆษณาแทรกกลางวิดีโอ (Ad Break) นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 เป็นต้นไป วิดีโอจะมีโฆษณาคั่นกลางได้แล้ว เงื่อนไขคือวิดีโอต้องยาว 3 นาทีขึ้นไป และโฆษณาจะเริ่มตั้งแต่หลังนาทีแรก กรณีที่เป็น Live จะแทรกโฆษณาได้ต่อเมื่อเพจมีแฟนมากกว่า 50,000 คน
  • โฆษณาตอนต้นวิดีโอ (Pre-roll) นอกจากโฆษณาคั่นกลางแล้ว Facebook จะเริ่มทดสอบโฆษณาตอนต้นวิดีโอหรือ pre-roll แบบเดียวกับ YouTube ในปีหน้า (ยาว 6 วินาที) โดยจะมีเฉพาะการชมวิดีโอในแท็บ Watch ที่ผู้ชมตั้งใจเข้าไปชมจริงๆ แต่ถ้ากดชมจาก News Feed ก็จะยังไม่มีโฆษณาลักษณะนี้

ที่มา - Facebook

Topics: FacebookAdvertisingOnline Video

ผ่านศพข้าไปก่อน! เรื่องราวไวรัลของคุณพ่อชาวญี่ปุ่นผู้ท้าแฟนหนุ่มของลูกสาวแข่งเกม

Fri, 12/15/2017 - 15:07

ฝีมือในการเล่นเกมถือเป็นอีกหนึ่งสกิลของลูกผู้ชายที่นำมาใช้ประลองกันได้เสมอ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา ได้มีเรื่องราวของคุณพ่อชาวญี่ปุ่นที่ได้เจอกับแฟนหนุ่มของลูกสาวที่เธอพามาเที่ยวที่บ้านเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะจบลงด้วยการท้าแข่งเกม พร้อมประโยคเด็ด “ผมเอาชนะเขาได้ เขาไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นแฟนของลูกสาวของผม” ซึ่งได้ถูกส่งต่อกันจนกลายเป็นเรื่องราวไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ต

เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจาก @buppa_stone ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่น ได้ทวีตข้อความเล่าเรื่องผ่านแอคเคาท์ของตัวเองว่า ลูกสาวเขาได้พาแฟนหนุ่มมาที่บ้านเป็นครั้งแรก โดยตัวเขาและแฟนหนุ่มคนนั้น มีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกันคือเกม Fighting โดยเฉพาะเกม Guilty Gear ดังนั้น แฟนหนุ่มคนนั้นจึงท้า @buppa_stone แข่งเกม Guilty Gear Xrd Rev2 กัน

ผลการแข่งขันออกมาที่ว่า @buppa_stone เอาชนะแฟนของลูกสาวไปด้วยสกอร์ 10-6 เกม เขายังทวีตข้อความเพิ่มเติมว่า “เขาเล่นเกมนี้ตั้งแต่ภาคแรก ไม่มีทางที่เด็กมัธยมจะมาเอาชนะเขาได้” และ “ผมเอาชนะเขาได้ เขาไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นแฟนของลูกสาวของผม”

แต่เหมือนว่าเขาคงจะโอ้อวดมากเกินไปหน่อย เพราะ @buppa_stone ได้ทวีตต่อว่า ไม่มีใครยอมทำข้าวเย็นให้เขากิน พร้อมทั้งถูกไล่ออกมาจากบ้าน จนต้องออกไปหาข้าวปั้นกินเอง และแม้สุดท้ายเขาจะได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปที่บ้านอีกครั้ง แต่ก็ยังไม่มีคนเตรียมข้าวเย็นให้เขาอยู่ดี

@buppa_stone ทวีตทิ้งท้ายว่า ตัวเขาเองเป็นคนที่เล่นเกม Guilty Gear Xrd Rev2 ได้แย่ที่สุดในบ้าน แต่แฟนหนุ่มคนนั้นก็ยังเอาชนะเขาไม่ได้ เขาไม่ควรได้รับอนุญาตให้อยู่ในบ้านของเรา

ที่มา: SoraNews24

Topics: Guilty GearJapan