การติดตั้ง PECL uploadprogress บน Debian

วันนี้เปิด Status report ของ drupal พบว่ายังไม่ได้ติดตั้ง PECL uploadprogress ซึ่งวิธีการลงทำดังนี้

1. ดาวน์โหลด PECL uploadprogress จากนั้นก็คลายไฟล์และเข้าไปในไดเรกทอรีที่ได้ด้วยคำสั่งนี้

tar -xzf uploadprogress-VERSION.tgz
cd uploadprogress-VERSION

2. ต่อไปต้องใช้คำสั่ง phpize ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้อยู่ยังไม่ได้ติดตั้ง php5-dev ดังนั้นจึงต้องลงก่อนโดยใช้ apt-get เมื่อลงเรียบร้อยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

phpize
./configure
make
make install

3. เปิดไฟล์ php.ini แล้วเพิ่ม extension=uploadprogress.so ลงไป

4. รีสตารท์ Apache ด้วยคำสั่ง

/etc/init.d/apache2 restart

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Installing PECL uploadprogress Extension for Drupal FileField 3.0 Module โดยจะมีวิธีการลงบน Windows ด้วย