ครั้งแรกกับ Firefox OS Simulator 1.0 - Part 1

วันนี้ได้ลองเล่น Firefox OS ซึ่งเป็น Firefox OS Simulator 1.0 การติดตั้งนั้นเป็น Add ons ของ Firefox ชื่อ Firefox OS Simulator 1.0 จากนั้นกดปุ่ม Add to Firefox


รูปที่ 1 แสดงหน้า Firefox OS Simulator 1.0

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะมีหน้าต่างดังรูปด้านล่าง ที่ด้านซ้ายมือจะเห็นคำว่า Simulator ให้คลิกเพื่อเรียก Firefox OS Simulator ขึ้นมา


รูปที่ 2 แสดงหน้า Dashboard ของ Firefox OS Simulator

รูปที่ 3 แสดงหน้า Lock screen ของ Firefox OS Simulator

การปลดล็อคนั้นให้ลากลูกศรขึ้นด้านบน จากนั้นก็กดปุ่ม unlock เท่านี้ก็เรียบร้อย :)


รูปที่ 4 แสดงส่วนการปลดล็อคหน้าจอ

หน้า Home screen ของ ของ Firefox OS Simulator นั้นจะมีเมนูเลือก 4 อย่าง คือ

  • Phone
  • Messages
  • Contacts
  • Web Browser (Firefox)

รูปที่ 5 แสดงหน้า Home screen ของ Firefox OS Simulator

ได้ลองเล่นนิดหน่อย รู้สึกว่ายังหน่วง ๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่อง หรือ simulator ว่างแล้วจะมาเขียนต่อละกัน