การลบไฟล์จำนวนมากด้วย command ของ UNIX

วันนี้มีน้องมาให้ช่วยลบไวรัสใน handy drive ซึ่งเมื่อตรวจสอบดูแล้วมีไม่ต่ำกว่า 20 ไฟล์ หากจะลบไวรัสเองนั้นก็ทำได้ ใช้เวลานาน และไม่มีีความแน่นอนว่าจะลบได้หมด ดังนั้นจึงใช้ command line ลบไฟล์จำนวนมากดังกล่าว โดยใช้คำสั่ง

$ find . -name *.exe -exec rm {} \;

ซึ่งมันจะค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่เป็นนามสกุล .exe และทำการลบทิ้งทันที แต่ถ้าต้องการให้มีการถามก่อนลบ ให้ใช้

$ find . -name *.exe -ok rm {} \;

แล้วมันจะขึ้นที่อยู่ของไฟล์แล้วถามว่าต้องการลบหรือไม่ ถ้าตอบ y หรือ Y นั้นไฟล์จะถูกลบ แต่ถ้ากด Enter ไฟล์จะไม่ถูกลบ