หอคอยแห่งฮานอย (Tower of Hanoi)

เมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้นมี Programming Day โดยอาจารย์เดฟได้ให้ทำโจทย์ต่างๆ แต่มีข้อนึงต้องแก้ปัญหา หอคอยแห่งฮานอย (Tower of Hanoi) ซึ่งผมใช้ภาษารูบี้ (Ruby) ในการเขียนโปรแกรม โดยอาจารย์ได้แนะนำการทำดังนี้

1. กำหนดปัญหาดังรูปด้านล่าง และกำหนดให้แผ่นจานล่างสุดเป็น head ที่เหลือเป็น tail

tower_of_hanoi_1.png

2. เราสมมติให้ tail ไปอยู่กองกลางดังรูป

tower_of_hanoi_2.png

3. จากนั้นให้ head ไปอยู่กองสุดท้ายดังรูป

tower_of_hanoi_3.png

4. สุดท้ายย้าย tail มาไว้ที่กองสุดท้ายดังรูป

tower_of_hanoi_4.png

#   _
#  |_|
#  |___|
# |_____|
# |_______|
#   A         B        C
#
#
#
#           _
#           |_|
# _______      |___|
# |_______|     |_____|
#   A        B        C
#
#
#           _
#           |_|
#          |___|      _______
#          |_____|     |_______|
#   A        B        C
#
#
#
#                    _
#                   |_|
#                   |___|
#                  |_____|
#                  |_______|
#   A         B        C
 
def hanoi(n, from, to, by)
 if(n > 0)
  # ย้ายส่วนของ tail จาก A ไปไว้ที่ B
  hanoi(n-1, from, by, to)
  # ย้ายส่วนของ head จาก A ไปไว้ที่ C
  puts "Move disk #{n} from #{from} to #{to}"
  # ย้ายส่วนของ tail จาก B ไปไว้ที่ C
  hanoi(n-1, by, to, from)
 end
end
 
print "Input number of disk: "
hanoi(gets().to_i, "A", "C", "B")

ผลจากการทำงาน คือ

Input number of disk: 3
Move disk 1 from A to C
Move disk 2 from A to B
Move disk 1 from C to B
Move disk 3 from A to C
Move disk 1 from B to A
Move disk 2 from B to C
Move disk 1 from A to C