การตั้งค่าให้ EditPlus สามารถคอมไพล์ Java ได้

เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา มีน้องต้องใช้ Java ทำงานส่งอาจารย์ แล้วมาถามผมว่าจะใช้ EditPlus ในการคอมไพล์และรัน Java ได้ยังไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะปกติไม่เขียน Java และไม่ได้ใช้ Windows มานาน ผมจึงพึ่งพา Google และพบวิธีการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

ติดตั้งโปรแกรม
 1. EditPlus
 2. Java SDK
การกำหนดค่าใน EditPlus
 1. เข้าไปที่ Menu Tool > Configuration User Tool แล้วจะปรากฎหน้าต่าง Preferences ดังรูปที่ 1
  editplus_01.png
  รูปที่1 แสดงหน้าต่าง Preferences เพื่อตั้งค่า User tools

 2. กดปุ่ม Group Name... จากนั้นให้ตั้งชื่อใหม่ว่า Java ดังรูปที่ 2
  editplus_02.png
  รูปที่2 แสดงหน้าต่าง Rename User Tool Group

 3. กดปุ่ม Add Tool >> เพื่อใช้ในการคอมไพล์โค้ด
  editplus_03.png
  รูปที่3 แสดงการตั้งค่าสำหรับการ Compile

 4. กดปุ่ม Add Tool >> เพื่อใช้ในการรันแบบไม่มี argument
  editplus_04.png
  รูปที่4 แสดงการตั้งค่าสำหรับการรันแบบไม่มี argument

 5. กดปุ่ม Add Tool >> เพื่อใช้ในการรันแบบมี argument
  editplus_05.png
  รูปที่5 แสดงการตั้งค่าสำหรับการรันแบบมี argument

 6. กดปุ่ม Add Tool >> เพื่อใช้ Applet
  editplus_06.png
  รูปที่6 แสดงการตั้งค่าใช้ Applet
การทดสอบ
 1. เปิดไฟล์ใหม่ แล้วเขียนโค้ดทดสอบ เช่น
  class Hello {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!");
   }
  }
 2. คอมไพล์โค้ดโดยการกด Ctrl + 1 เพื่อเรียกใช้คำสั่ง Compile ซึ่งจะได้ผลดังรูปที่ 7
  editplus_07.png
  รูปที่7 แสดงผลการคอมไพล์โค้ด

 3. รันโปรแกรมโดยการกด Ctrl + 2 เพื่อเรียกใช้คำสั่ง Run with out args ซึ่งจะได้ผลดังรูปที่ 8
  editplus_08.png
  รูปที่8 แสดงผลการรันโปรแกรม

เขียนเก็บเอาไว้แล้ว จะได้ไม่ต้องหาวิธีทำอีก :)