การเทียบเวลามาตรฐานบน Ubuntu

บน Ubuntu จะมี ntpdate สำหรับการเทียบเวลาให้แล้ว เหลือเพียงเลือก server สำหรับการเทียบเวลาเท่านั้น โดยวิธีต่อไปนี้จะเทียบเวลาทุกวัน ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจในความถูกต้องได้

1. สร้างและเปิดไฟล์ดังนี้

$ sudo touch /etc/cron.daily/ntpdate
$ sudo chmod +x /etc/cron.daily/ntpdate
$ sudo vi /etc/cron.daily/ntpdate

2. ใส่ server ที่ต้องการจาก

 • กรมอุทกศาสตร์ - กองทัพเรือ
  • time.navy.mi.th
  • time2.navy.mi.th
  • time3.navy.mi.th
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  • time1.nimt.or.th
  • time2.nimt.or.th
  • time3.nimt.or.th

ตัวอย่างด้านล่างนี้จะนำมาจาก กรมอุทกศาสตร์ - กองทัพเรือ ดังนี้

ntpdate time.navy.mi.th
ntpdate time2.navy.mi.th
ntpdate time3.navy.mi.th

3. สั่งอัพเดทเวลา และตรวจสอบเวลาดังนี้

$ sudo /etc/cron.daily/ntpdate
$ date

ผลที่ได้ เช่น Thu Aug 03:00:24 PDT 2012 ใช้ Time Zone แบบ Pacific Time Zone โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

 1. Pacific Standard Time (PST) จะใช้ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น มีเวลาต่างจากเวลาสากลเชิงพิกัด -8 ชั่วโมง(UTC−08:00) ดังนั้นเวลาจะช้ากว่าไทยรวม 15 ชั่วโมง
 2. Pacific Daylight Time (PDT) จะใช้นอกช่วงฤดูหนาว มีเวลาต่างจากเวลาสากลเชิงพิกัด -7 ชั่วโมง(UTC−07:00) ดังนั้นเวลาจะช้ากว่าไทยรวม 14 ชั่วโมง

ดังนั้น Thu Aug 30 03:00:24 PDT 2012 จึงสามารถเทียบเวลาได้คือ พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2555 เวลา 17:00:24 นาฬิกา