การติดตั้ง GCC-4.2.1

วันนี้ลง RVM แต่มีปัญหาเพราะมันฟ้องว่าไม่เจอ gcc ทั้ง ๆ ที่ลงพร้อม xcode ไปแล้ว จากนั้นลองค้นใน google หลายบอกให้เพิ่ม CC=/usr/bin/gcc-4.2 เข้าไปด้วย แต่มันก็ฟ้องว่า
ERROR: The provided CC(/usr/bin/gcc) is LLVM based, it is not yet fully supported by ruby and gems, please read rvm requirements.
จากนั้นลองค้นไปอีกพบว่าต้องลง GCC-4.2 โดยทำดังนี้

ติดตั้ง Firefox 5 บน Ubuntu จาก PPA

เราจะติดตั้ง Firefox 5 จาก PPA (มีบน Ubuntu 11.04, 10.10 และ 10.04) โดยเพิ่ม repository และอัพเดทดังนี้

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/firefox-next
sudo apt-get update

ติดตั้ง Firefox 5

sudo apt-get install firefox

อัพเกรด Firefox รุ่นก่อนไปยัง 5

sudo apt-get upgrade

เพียงเท่านี้ก็ได้ใช้งาน Firefox 5 เรียบร้อย :)

การติดตั้งไฟล์ RPM บน Ubuntu

เนื่องจากวันก่อนต้องการใช้งานไลบรารีตัวนึงบน Ubuntu 64bit แต่ไลบรารีตัวนี้มีแค่ 32bit ดังนั้นจึงไปหาจาก Google พบว่ามันมีใน Fedora core 11 ก็เลยต้องหาวิธีติดตั้งไฟล์ RPM ซึ่งวิธีนั้นก็ไม่ยาก โดยติดตั้ง Alien ดังนี้

sudo apt-get install alien

จากนั้นนำไฟล์ .rpm มาทำให้เป็น .deb ดังนี้

sudo alien -k name-of-file.rpm

เมื่อได้ไฟล์ .deb แล้วก็ติดตั้งตามปกติ

sudo dpkg -i name-of-file.deb

เพียงเท่านี้ก็สามารถติดตั้งไฟล์ RPM บน Ubuntu ได้แล้ว :)

Solved a problem about pdo_mysql socket when use Yii framework

i use "Crud Generator" in Yii framework, i found error message

PDO::__construct() [<a href='pdo.--construct'>pdo.--construct</a>]: [2002] No such file or directory (trying to connect via unix:///var/mysql/mysql.sock) 

i solved it by open php.ini and add below message

pdo_mysql.default_socket = /tmp/mysql.sock

note: you can change socket path to other that you use

restart apache by

sudo apachectl graceful

Solved! :)

,

แก้ปัญหาการแสดงภาษาไทยใน Chrome บน Ubuntu

หลายคนที่ใช้ Ubuntu อยู่คงเจอปัญหาการแสดงภาษาไทยบน Google Chrome

แสดงภาษาไทยบน Google Chrome ก่อนแก้ไข
รูปที่ 1 แสดงภาษาไทยบน Google Chrome ก่อนแก้ไข

เราจะมาแก้ปัญหาที่กล่าวไปแล้ว โดยทำดังนี้
1. ติดตั้ง ttf-mscorefonts

sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

2. ติดตั้ง cabextract
sudo apt-get install cabextract

การหาช่วงเวลาของไฟล์วีดีโอด้วย Ruby และ FFmpeg

วันนี้มีงานที่ต้องหา duration ของไฟล์วีดีโอซึ่งมีจำนวนมากเกินไปที่จะใช้คนทำ ดังนั้นจึงเลือกใช้ FFmpeg ในการทำงาน ซึ่ง code มีดังนี้

command = "ffmpeg -i filename.m4v 2>&1 | grep 'Duration' | cut -d ' ' -f 4 | sed s/,//"
output = `#{command}`
if output =~ /([\d][\d]):([\d][\d]):([\d][\d]).([\d]+)/
  duration = (($1.to_i * 60 + $2.to_i) * 60 + $3.to_i) * 10 + $4.to_i
end

การติดตั้ง Phusion Passenger และ Nginx พร้อม SSL

การติดตั้ง Phusion Passenger และ Nginx ทั่วไปจะยังไม่สามารถใช้งาน SSL ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้งใหม่อีกครั้ง ดังนี้
1. ติดตั้ง Passenger

sudo gem install passenger

2. ดาวน์โหลด Nginx ไว้ที่ /tmp

cd /tmp
wget http://nginx.org/download/nginx-0.8.53.tar.gz
tar xzf nginx-0.8.53.tar.gz