การนำข้อมูลจาก Google Spreadsheets ไปไว้บน Google Maps

ช่วงที่ผ่านมามีเรื่องงี่เง่าเข้ามาในชีวิตจนไม่อยากทำอะไรเลย แต่ก็หาอะไรเล่นๆ แก้เบื่อหน่อย ก็ลองเอาข้อมูลจาก Google Spreadsheets (อยู่ในชุด Google Docs) มาใช้ร่วมกับ Google Maps โดยข้อมูลที่นำมาเล่นคือ ตำแหน่งและข้อมูลของโรงเรียนบางแห่งของอำเภอเมืองนครปฐมครับ (เกิดที่นี่ ก็เอาข้อมูลที่นี่แหละ) ซึ่งจะเห็นข้อมูลดังข้างล่างนี้ครับ

การ์ตูน Google Chrome ภาคภาษาไทย ตอนที่ 1 - ความเสถียร การทดสอบ และสถาปัตยกรรมมัลติโปรเซส

วันนี้ได้อ่านการ์ตูน Google Chrome ภาคภาษาไทย (จากเว็บไซต์ http://blog.macroart.net/) และมีการแปลที่ดี จึงได้ขออนุญาตเจ้าของที่จะนำมาเผยแพร่ต่อครับ

google-chrome-01.jpg

google-chrome-02.jpg

ติดตั้ง FFmpeg บน Mac OS X Leopard

ก่อนอื่นต้องติดตั้ง LAME (Lame Aint an MP3 Encoder) โดยไปโหลดมาก่อน จากนั้นทำตามด้านล่างนี้

$ tar -xzvf lame-398.tar.gz
$ cd lame-398
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

ต่อไปก็ถึงการติดตั้ง FFmpeg