การเพิ่ม GD Library ลง Mac OS X Leopard

1. สิ่งที่ต้องทำก่อน คือ

 • Backup ข้อมูลของคุณก่อน
 • Apple’s Developer Tools (XCode 3.0 หรือสูงกว่า สำหรับ 10.5.x)
 • X11
 • ที่สำคัญ ต้องมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับ GD, libpng, libjpeg และ freetype หากเคยทำก็ประยุกต์การตั้งค่าต่างๆ เอง

2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง libjpeg

 • สร้างไดเรกทอรีขึ้นมาชั่วคราว สมมติชื่อว่า SourceCache
  $ cd /tmp
  $ mkdir SourceCache
 • ดาวน์โหลด libjpeg และ extract ไฟล์ที่ได้
   

หอคอยแห่งฮานอย (Tower of Hanoi)

เมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้นมี Programming Day โดยอาจารย์เดฟได้ให้ทำโจทย์ต่างๆ แต่มีข้อนึงต้องแก้ปัญหา หอคอยแห่งฮานอย (Tower of Hanoi) ซึ่งผมใช้ภาษารูบี้ (Ruby) ในการเขียนโปรแกรม โดยอาจารย์ได้แนะนำการทำดังนี้

1. กำหนดปัญหาดังรูปด้านล่าง และกำหนดให้แผ่นจานล่างสุดเป็น head ที่เหลือเป็น tail

การเปลี่ยน default format ของรูปภาพที่ capture

การ capture นั้นจะมี default format เป็น png แต่หากต้องการไฟล์ format อื่น เราสามารถทำได้โดย

1. เข้าไปที่ Applications –> Utilities –> Terminal

2. พิมพ์คำสั่ง

$ defaults write com.apple.screencapture type image_format

โดย image_format คือ BMP, GIF, JPEG, PDF, PICT, PNG, PSD, SGI, TGA และ TIFF

3. พิมพ์คำสั่ง

$ killall SystemUIServer

เพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยน format ของรูปภาพที่ capture ได้แล้ว

การใช้ PHP 5 บน Leopard

MySQL

1. ดาวน์โหลด MySQL 5.0
2. ทำการติดตั้ง MySQL

การแก้ไขไฟล์ php.ini

1. เปิด Terminal (Applications -> Utilities -> Terminal) แล้วพิมพ์

$ cd /etc
$ sudo cp php.ini.default php.ini

2. เปิดไฟล์ php.ini โดยพิมพ์

$ sudo mate php.ini

ซึ่ง mate เป็น text editor ครับ จากนั้นค้นหา mysql.default_socket แล้วแก้เป็น mysql.default_socket = /tmp/mysql.sock สุดท้ายให้เซฟไฟล์แล้วปิดไป

Apache 2

การทำ highlight ให้ text ของ Rails

งานที่ทำในตอนนี้ต้องทำในส่วนของการค้นหา โดยต้องมี highlight ให้ text ที่ตรงกับคำค้นหา ซึ่งการให้ทำ highlight นั้น Rails Framework ได้เตรียม text_helper ไว้ให้ใช้งานแล้ว โดยมีลักษณะดังนี้

highlight(text, phrase, highlighter = '<font color="#ff0000">\1</font>')

ตัวอย่าง คือ <%= highlight('You searched for: rails', 'rails') %>
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ You searched for: rails

แต่ข้อด้อย คือ ไม่รองรับการทำ highlight ของคำหลายๆ คำ เช่น

การลบไฟล์จำนวนมากด้วย command ของ UNIX

วันนี้มีน้องมาให้ช่วยลบไวรัสใน handy drive ซึ่งเมื่อตรวจสอบดูแล้วมีไม่ต่ำกว่า 20 ไฟล์ หากจะลบไวรัสเองนั้นก็ทำได้ ใช้เวลานาน และไม่มีีความแน่นอนว่าจะลบได้หมด ดังนั้นจึงใช้ command line ลบไฟล์จำนวนมากดังกล่าว โดยใช้คำสั่ง

$ find . -name *.exe -exec rm {} \;

ซึ่งมันจะค้นหาไฟล์ทั้งหมดที่เป็นนามสกุล .exe และทำการลบทิ้งทันที แต่ถ้าต้องการให้มีการถามก่อนลบ ให้ใช้

$ find . -name *.exe -ok rm {} \;

แล้วมันจะขึ้นที่อยู่ของไฟล์แล้วถามว่าต้องการลบหรือไม่ ถ้าตอบ y หรือ Y นั้นไฟล์จะถูกลบ แต่ถ้ากด Enter ไฟล์จะไม่ถูกลบ

การหาค่า Pi ด้วย Monte Carlo method

วันพุธที่จะถึงนี้มีกิจกรรมในแลบตามที่อาจารย์เดฟบอกไว้ คือ Programming Day ซึ่งจะหาโจทย์มาให้เด็กๆที่เรียนอยู่ทำเล่น เพื่อซ้อมมือไม่ให้ลืมไปหมด แต่ผมยังไม่รู้จะหาโจทย์อะไรดี ก็เลยหางานเก่าที่เคยทำไว้ก็ไปเจอเรื่อง การหาค่า Pi ด้วย Monte Carlo method ทำให้เกิดไอเดียว่าเอามาให้ทำดีกว่า ไม่ยากเกินไปด้วย

ก่อนที่เราจะทำโจทย์นั้น เรามารู้จักกันก่อนว่า ค่า Pi และ Monte Carlo คืออะไร